HomeWenken voor den veehouderPagina 21

JPEG (Deze pagina), 664.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

19 ·
De uitkomsten zijn per H.A. berekend als volgt:
l · 1. Alleen bemest met Nitrophoska IG
7732 Liter melk en 67 droogveeweidedagen.
2. Volledig bemest met Slakkenmeel, Kalizout en 500 Kg. Zwavel­
' ; zuren Ammoniak ·
e j 7586 Liter melk en 128 droogveeweidedagen.
. 3. Volledig bemest met Slakkenmeel, Kalizout en 250 Kg. Zwavel·
_ zuren Ammoniak
_ Tl 3626 Liter melk en 42 droogveeweidedagen.
j Uit een en ander blijkt duidelijk, dat de volledige bemesting
§j als Nitrophoska IG prachtuitkomsten geeft en meer dan 4000
Liter melk en 25 droogveeweidedagen per H.A. meer opleverde
‘ dan een volledige, maar zeer matige bemesting, zooals op perceel 3.
AMSTERDAM~C, LAND- EN TUINBOUWBUREAU DER
V ROKIN 109/111 1. G. FARBENINDUSTRIE AKHENGESELLSCHAFT.
.;