HomeWenken voor den veehouderPagina 18

JPEG (Deze pagina), 860.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

{ ;
16
ll . . .. .. t F
‘ VOORBEELDEN VAN VOORDEELIGIKUNSTMESTGEBRUIK OP GRASLAND Q _
ZWAVELZURE Ammonmx, LEUNASALPETER BASF OF Umzum BASF
_Y_BIJ HET INKUILEN VAN GRAS. `
·z" . ` , _ ~ ` _
Proef onder leiding van den Heer A. Rauwerda, Oud-
Landbouwleeraar te Akkrum in 1928 bij den Heer A. D. Wassenaar,
veehouder te Pingjum. 3 1 ‘ g
{ __ J `K I"- l 'll Y, ` {JM a" ll ·‘ '.' I
Alleen superphosphaat I Superphosphaat met
zonder Zwavelzuren Ammoniak 400 K.G. Zwavelzuren Ammoniak
Opbrengst in laatst van Mei: Opbrengst in laatst van Mei:
6.180 K.G. gras per H.A. 16.840 K.G. gras per H.A.
Waarde à f 10.- Waarde à f 10.- .
per 1000 K.G.: f 61.80 per H.A. per 1000 K.G.: f 168.40 per H.A. i
. Meeropbrengst f 106.60 per H.A. ‘
Af voor extra
bemestingskos­
V ten per H. A.
l (Zwav. Amm.à
f12.­ p.100Kg.) f 48.- l
H f 58.60 *) g_
*) Van dit laatste bedrag moet voor het berekenen van de winst nog een bedrag .
j voor meerdere arbeid bij maaien, transporteeren, enz. worden afgetrokken.
“ Wanneer men bedenkt, dat door het gebruik van 400 K.G.
Zwavelzuren Ammoniak per HA. extra reeds op 25 Mei kon j
« worden gemaaid, ruim 21/, maal zooveel gras werd geoogst, A
dan blijkt duidelijk, dat de stikstofbemestingskosten bij het winnen ~
V van kuilvoeder
een hooge rente opbrengen. ï
lj j