HomeWenken voor den veehouderPagina 1

JPEG (Deze pagina), 928.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

· ‘ Y
1
` 1
S
a WENKEN /OOR DEN
« ` .
VEEHOLID EQ, R
!
l‘_ , E » ` _~ / v _ _ 4 " _
; .?•· . ‘ ‘ _ A;_.·' « '”Y*"'v ~_ · · I, N,
’ ‘: s , ‘ _ _ « , . _; ,·, « , ~‘
i v mv I ' «#"_€ . _ · ’ A ­ ·»ç* .4 u ­# ' wlt V ‘$,
a E » ·­ "a - · »¤« ·* ?»«L^ { · E
a ·+ ,_ . _; .=· J! _ g _ ·«: . { gw ­. V _,
a ­ · ¤ » . . ­ _ ,· ,,. : · 5 . · , · ·
i . · · »9'!·£$ï.* M . . _ - ·4‘ ·· .·. _ .,,,· ,
v ·r 4`§*YT»ä., , vw ‘ ( ·. . ~; * 3 V ·
· P2, - · #" ‘* =‘ · a ai
' ­` V ` ` ?‘° ' · rà ‘
L ‘ ·­. ­ .» ç "g, . ` · ~ ‘_ « , ` ·
_ , V · ­ K P ,5 . A; b , ‘ .. ‘
ä I Y "_ vii Y ll Q! I E ' · `
? `L .‘».,)E€.T; .­ , ` K ` ff"? ·L l V , > . r
i h _ I ä r á ,,_ __t,__ _ · . Q, ·. · v ,
Y ` ­· · '~’ ·· , ‘ ._ · ,4.> · M.; ­· ” ; b · ..
4 ­ A «_‘¥,» _ ;· *3 ·,, ,_ X _,g _ _‘ ·;,_ E
‘ W; ;_ ' 4 <‘ S gg ‘* ‘­ .. ’_’ ‘
· W `,. a ‘ ­’
E . , " ~¤` Eén, , ‘ ‘ _
~· #!~ ‘ ‘ ”" E' . *` ·«; 1
Mähäïx. . g` ` _ ‘ ­~ · bn [ K . Hè ,· ` ` V ’ ‘
¢ · E ,. -· · · -· .» . Q ·, _ v r
‘ $ "7­¥~‘¤§1'« · i ’ ` IC" ' " ` .
5· ,;;.,m; ‘ ‘=‘*~ · · · ë /‘- 1 M · ·· E
, ~' `2ïè~:·c:¥ ~ · $` · . P ­ . " " · « · ·· 1 ‘
;~ *;¢,ï=·,w·,&_ ­ H w #-5 « , · X W ’ [ 1
. a »·,; V._ ,,. ,1 , ·¤«~, *"ï;,_ <«· Q;. ,·__ _, _ · · · ·; _ , ., ··
2 ··`­ ‘ iï in , · E ; a · ,»,
? V P QQ1 ­· ";;‘ J · ‘ · . · ‘
r '- a a ··= »·~, . ­ ‘£ ; M .. » a " ‘ a°
L " äz.· · ‘ ·* +‘·*"*`¥"*?` J" en %;~"g ¢E«; "“;*~,; · ~*?¢·’* ‘ * :?è»ï"?**»ä§» · . » '·‘ IW: è·;.` ‘; ,
‘ ”·ï,'» gy, ­, `· ~·ï yà ;i "» ., rï,f"«x` ~ ‘ ;_" .» ­, ,. ­ V ­ ",,_ _ *1;,áï ­;· ~­_;;, ; . . , ~ J ­ _ .,;
, ­«» 2 , ‘ , ‘ ‘ ‘ E
, , ,~ Mw. y«v·’ · . _. , . ,- Ww -, , ,= » `M ·«,, _, m v , , =»*;· ,,;, ; , ~. · · ‘ . a
V ‘ A. agw iïïiäïzw`·»»*z‘*?2 ‘; ’?‘"r‘»[ ;ea ·.ï~<=;ïïä; «« » · ;,..·,., ,v,; 5
i· . » aa ` ` `
·‘x:ï ‘ E a
F * Y ‘ ï YïC`”;` -‘`, i i ? a
. y, ,, ,,:­g$j‘ ·~ ,. ‘ 5%-, Q ,_, M , _ _, , ;g_ , _ j » kg yxgv ._ vfv :"<.,{. * 4,; ” _ ¢ gä , A ··=‘ ,.*6;%. `··
,‘. , »,.<
i ,~ï IQ j=‘ï¥"’ l J *_~» «‘* YL, ;
‘ EEN FRIESCHE BOERENPLAATS
; ` `.
2 V ‘
a Wat de V h d ‘
C 2 OU CT S ll'] E 4
’ Friesland en om °
CHCI1 €l'l te 1 T ' 4
_ CZCU, C OVCTWCQCH · _ = 4
ZH TOC te PEISSZU. E, _ ;
. E i
~· <
E .h I l
v- ` · _ (
. _' ’ · _ _ |