HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 941.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

·’T"r""` ­ ­ .,,¢,__ .. E`. _._ _ __ _ ____ wi? .
E .

12
. mer en florisanter uitzag .... Een beklemd gevoel beving ,
ons, bij het binnentreden van die mensohelijke woning. Het
was een kleine ruimte van twee meter in het vierkant on-?
geveer. De vloer was, zooals die altijd geweest is vóór de
hut er stond; de naakte oppervlakte der aarde, met geen
enkel plankje gedekt. Een wrak tafeltje, een oud, klein ,
kaeheltje, vier ongelijke gebrekkige stoelen, twee smalle
bakken, de een dienende als kleer-, de andere als provisie-
A kast, ziedaar de inboedel.
,,Op het tafeltje stond een grof aarden schaal met eenige
glazige, onoogelijke, kleine aardappelen. ~ Eet jelui hier
meest aardappelen? - Meest? altijd; anders hebben wij '
niet. - En wat eet jelui daar dan bij?-Daarbij ? wel niets;
aardappelen, zoo uit het water, olie mag ons tegenwoordig
niet beuren. ~ Geen vet en spek? - Wel, daar is geen
· denken aan. - lin eet jelui dan geen rogge- of wittebrood ?
~ Tegenwoordig niet, ’t kan e1· niet af`. VVij hebben wel _ _
brood in huis, maar daar komen wij niet aan; dat is voor
onze beide kinderen, als ze naar sehool gaan, wat niet altijd
geregeld kan gebeuren., omdat zij niet altijd kleêren hebben. `
Dat is mijn hartzeer, want het is alles, wat ik ze mee kan
geven. - Wat verdien je nu zoo’n heel jaar door? -·A.lles
te zamen nog geen cl-ria gulden ’s weeks. De beste tijd is de "
baggeltijd, doch die duurt gewoonlijk niet langer dan van
begin April tot mids Mei. Die week of zes, zeven kan ik
daags van f 1.50 tot f 1.85 verdienen. Dan krijgen we ook ‘
spek en vet, maar dan is ’t weer uit en moeten we tevreden
zijn met olie of lawaaisaus bij de aardappelen. - Vleesoh ·
i krijg jelui dus nooit? - Vleesch, dat heb ik nog nooit ge- i
proefd; ja, toch, ik heb eenmaal een stukje gehad bij een
boer. ~ Maar als nu het baggelen gedaan is? ~ Dan ga ik
_ naar een hooiboer en verdien f1.- boven den kost; dan »
krijg ik ook spek en vet, maar dit duurt ook maar een week
of vijf. Mids Juni was van ’t jaar de hooiing gedaan en van
dien tijd af b_en ik zonder werk geweest tot nu toe, (einde _· A