HomeKoloniaal bezit en beheerPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 17.32 MB

j KOLONIAAL BEZIT EN BEHEER. g
W Het is in den laatsten tijd een sleur geworden in de E
p bladen der oppositie om, bg het_ bespreken van hetgeen j
door dit Ministerie werd verricht, in ’t bijzonder de schuld
ii te werpen op den uit het Ministerie getreden Minister ·
l KEUoHEN1us, die zün plaats niet willekeurig verliet, maar E _ is
· die moest ontruimen voor een ongelukkige stemming der i
j Eerste Kamer. K
l In het opstel ll Koning Kiezer ~ in het Algemeen Hemdels- j
I blad van 31 Mei leest men weder:
jp u Il Bij het beheer der koloniën alles het oude gelaten , I
C ofschoon in Nederlandsch Indië stügende tekorten zich
l vertoonden. In West­I11dië door een ongelukkige keus
verwarring en tweedracht ten top gevoerd. Ziedaar de W
schrale uitkomst van een driejarig bestaan. ~ _.
Het is dan ook voornamelük gemunt op het beheer K E
der koloniën, hetgeen de oppositie zóó interesseert, dat j
daardoor het overige beheer geheel in de schaduw wordt ` .
, gesteld; dit is een gevolg van onze plaats in het staten- j
stelsel van Europa als tweede koloniale mogendheid. ·7
j' Daarom kan het goed zün te onderzoeken of de oppositie ‘
der liberale partü in deze recht van spreken heeft. A
lj Mr. KEUCHENIUS, een man tegen wien de oppositie je ,4
nooit een ander bezwaar kon volhouden dan hetgeen de IE
im zwakke en lüdende gestalte van dien staatsman der tegen- iv:
Q9 i
‘l .
« ill