HomeKoloniaal bezit en beheerPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 17.32 MB

N 11 ‘'A<· ï`Y«·YWY¥V. ‘·‘‘ ’ . ­>· ·.»·- .­­-· ~‘rïi‘rïsz~r·»=·­v:« ==e«· ···v· ·
; . s
ä
· 11
l fil;
s
telijken aard is); zooals het beroep van slaehter, kleer-
1 . . .
T maker, handelaar ni levensmiddelen, barbier e. a. m. gg?
Nader onderzoek dezer ziekte is dus zeer gewenscht, niet
.· Q
i alleen uit een zuiver praktisch, maar ook uit een streng ‘ ,e‘,
I ' ·
(jij wetenschappelijk oogpunt.~ (Jaarverslag van het Labora­
, torium voor pathologische anatomie en baeteriologie te
W€lb€V1'@dB11, over het jaar 1889, blz. 256). Voegt men
· . . .. . . . . . vel
5/ hierbij de beri-beri-ziekte die voortdurend toeneemt, de gïyq
‘ . . . .
ix bedenkingen , die de toepassing der vaceine vooral door ;­=ïj;
inlandsehe beambten moet opwekken. dan vragen wij, 1S
kl ‘ het te verwonderen dat Mr. Knucnnnius, die Indië kent
en kende en zeer oed weet dat de vraa · der heeren- if
$ I g ’ g nl
j diensten en der kolfieeultuur, ja zelfs die van het opium, * fi
,; niet de meest dringende en drukkende is, dat deze
i . staatsman met het oog op zulk een’ toestand begon met
te vragen aan Neêrlands Kerk, op welken steun kan ik
; · van uw zijde rekenen, op welken grond moet ik bouwen
om niet op een zandgrond te werken?)
Zijt gij , 0 kerk van Nederland, het met ons eens . wan- _
{_ neer wg beginnen met te herinneren neen ander fondament
{jl kan niemand leggen , dan hetgeen gelegd 1S, Jezus Christus,
{ · de Heern. ­- (1 Cor. 3 : 11).
gi Want er is ook een partä , die de Spaansehe toestanden
voor onze koloniën even begeerlijk acht als voor de Carolina-
A eilanden, (1) een partij, die een maatschappü wenscht
rm? . .
(1) Die Spanier auf den Carolinen. Immer aufs neue wiederrnuss gfx
‘ . . i;.i°
)_ man es aufs höchste bedauern, dass damals (l1CCêll'Ol1HGl]­I1’1S6lH so _
~5 umrerecliterweise durch den schiedsrichterlichen S ruch des Pa stes ri
X e P P ,7,
jy den Spaniern zugesprochen wnrden, wenn man sieht wie sie es dort
treiben und das Werk der evangelisehen Mission ruinieren. Auf
i ;i Ponape sandten die Spanier vergangenen Mai einen Ofiizier mit
einigen soldaten nach Oua; bald kamen dann noch zwei Priester
tg hinterher. Diese bestanden darauf, sich auf einem Stück Land an ç,
.. ï’<
2 ii
· ' g Ji
ar . ii
.· :1
« » ia