HomeKolonisatie in onze OostPagina 48

JPEG (Deze pagina), 901.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

e i
jj
fz
H 46
II.
‘ ,,Consortium."

Wij wezen er reeds op dat ook de particulieren, de notabelen en
kapitalisten de handen ineen dienen te slaan om, met moreelen en
ten deele materieelen steun der Regeering, de emigratie naar onze ,
Oost te bevorderen. Er zou zich dus dienen te vormen een Can-
: rmrlizrm, dat de volgende punten achtereenvolgens in Indie had te
-ontwikkelen.
jgf 10. Voorbereidend onderzoek, opneming en uitkiezing der te be-
rtfr volken streek, als het kan met medewerking en steun der Regeering.
V 2°. Aanvragen van zeer ruime terreinen, des noods om het belang i
; W ·der zaak door het Gouvernement zonder kosten, dus anders dan n
pi erfpacht, toe te wijzen ­- doch speciaal bestemd voor emigranten
en onder voorwaarde dat zij den eigendom van het hun toebedeelde ë`
ontvangen, tegen restitutie aan het Consortium der onkosten voor J
{ onderzoek, afbakening en wat daarbij komt of behoort. _
lp 3°. Het in orde maken van goedkoope woningen voor een eerste E
honderdtal kolonistenfamilies. De familie gerekend op 5 personen. J
j·· En zoo vervolgens na de komst van die families, voor een tweede,
ik derde en vierde bezending, of voor nog meer als zulks later blijkt
geregeld te kunnen geschieden. _
4°. Het verzenden en het voorschieten van gelden voor overtocht, L
f l. - Q ­enz., tegen matige rente van 2*/2 pCt. welke rente ook verschuldigd _ ‘ (
l wordt van de onkosten voor de voorbereiding; onder bepaling dat V
T bij ommekomst van elk jaar gelegenheid bestaat tot partieele aflos-
= sing der schuld.
Deze rente wordt zoo laag gesteld omdat het Consortium door lj
zich het Consignatierecht der te verhandelen producten te bedingen,
H i nog andere winsten kan behalen, waardoor de totaal rente werkelijk
tot boven 21/2 pCt. wordt gebracht, en welke consignatie voordeelen E
{ blijven, ook na de aflossing der hoofdschuld. i
Voorts zou het consortium zich in Nederland kunnen gelegen
laten liggen aan ontginning van grond, waarbij onder leiding van
flinke boeren tot landbouwers konden gevormd worden -kinderen
van arbeiders; verwaarloosde kinderen; weezen en voorts allen die
l
'
;. §
i l
in o o M. er rrri r .