HomeKolonisatie in onze OostPagina 44

JPEG (Deze pagina), 828.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

F.
è.
ii; .
iii
ir
NASCHRIFT.
Zw . `""`"
ii,
Q i ,,Eenige voorwaarden voor welslagen der kolonisatie.
Voorop stellende dat wij te doen hebben met degelijke emigran-
ten die lust tot den arbeid hebben, zullen wij thans behandelen
eenige voorwaarden tot welslagen noodig. _
. Reeds boven wezen wij op de noodzakelijkheid om gezonde en .
niet juist ongezonde plekken uit te zoeken. Heeft de bevolking zich
in oude tijden wel overal verspreid; zoo mogen wij niet voorbij- ip
zien, dat waar wij nu weder aandringen op het voorttrekken naar
p ë, andere streken, rekening dient te worden gehouden met het onder- j
scheid tusschen laan en Zheyzr. Wij mogen ihzzm gerustelijk aan- I
nemen dat vergeleken met z‘0c¢z_de Europeaan minder krachtig is
' Fl geworden al naar mate hij door de beschaving verfijnde, en zijne E
i ii levenswijze veranderde, soms zelfs in af te keuren richting. Daarom ‘
A zou het onverantwoordelijk zijn om niet, als daartoe toch gelegen- I
p heid bestaat,de beste plekken uit te kiezen voor den kolonist, waar g.
{ , hij het minst zal te lijden hebben. En zoodanige plekken zijn in p
Ned.-Indië te vinden op eene hoogte van zooo voet en meer boven
het oppervlak der zee. In sommige gedeelten kan men zelfs met `
mindere hoogte volstaan.
j Aan deze voorwaarde voldoen de uitgebreide Toba-vlakten op
ä , het eiland Sumatra met hoogten van 1870 tot 48oo voet, terwijl
, men nog in de Padangsche Bovenlanden ongebruikte, doch E
kleine territoiren vindt van de Singalang en Mérapi af langs
de Barissan tot bij Alahan Pandjang toe. Thans zijn reeds in die
á _ gebergten Europeanen gevestigd op particuliere ondernemingen. Ik
H heb nooit ëLl'lClCI'S dêlïl g1ll'1Stlg hooren g€W3.g€l'1 OV€I' l'1l1l’1 3.lg€I1'l€Cl’l€
gezondheidstoestand, en diegenen die ik zelf ontmoet heb waren
L j 4
I i
.
ip r i