HomeKolonisatie in onze OostPagina 11

JPEG (Deze pagina), 632.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

9 l
De gevolgen dus stempelen >>zia 67/ZZ;{"/"¢ZZ‘Z·6U tot eene allerbelang· Y
rijkste zaak. En dat belang is er in den tegenwoordigen tijd niet ,`
minder op geworden. . ij ?
Kan Europa van thans vergeleken bij het Europa der vo1ksver­ " i
huizingen belangrijk bevolkter zijn, ook nu wordt het gevaar war,. ” l
en wm mlrrbewllemg rzrrds grwzrr, vooral nu ten gevolge van
merkbaar beterende hygiënische toestanden de bevolking allerwege jl
merkbaar toenee1nt. Emigratie is noodig voor een volk, evenals de F
` jv uitwaseming voor ons lichaam. In de emigratie moet dan ook een i
der krachtigste middelen gezien worden tot zuivering der bedorven
; sociale toestanden.
U
ti ;
jl
l '
l j
ll . =
gï ll
‘; l l
lï r ­
E *'
ä ; . «
i i · nl
j «
l
·
l
*‘«
il