HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 117

JPEG (Deze pagina), 803.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

6 hl! * • • •
u l Aan de drukkerij dar VVaasinrichting
1- ’ lS lLGl` p@l°SG'
I t
t. ·
i ii `'’‘· e ;2··g· i£__f¥j;;_g;·{ä§%äïx§jg§§jgïj§";‘= ~ : ‘···= > N E E R B O S C H
> | U , _.,Y‘ "` ` ia ·‘~­_.·­ï Q`·'$ ·ï ' ~- . ’*`i " ' i ' rl
Q l ..e§?ä£l>t‘ ··· ”*‘ SGHEURI§AL,ENDElï$
O : ï’” ‘ ’‘ · - l ."”
it, ‘ __ _, ; j VOOR 1894;,
. , ei`-
_· ‘·ï* "`1`;:;`1¢< "" *"‘· ‘ ._ ’-`* _ _ _
[ , ,, aa »»‘ 5+ e r; . «;>- > ­ Met fraai schild. De
. «.,+_.; _ < {Ii ‘ _. - « _~ ­ · _
l ;;,,_;,, mw .‘ ; ·«O ~, , . bchiiftbeschouwingen Op
j fi ï·~ Q , j _ ·,·;·, de voorzijde der blaadjes
, ;= M { .,5 lf., zijn bewerkt door
l _`
=Z:'.§gr ;‘ï I . P- J- VAN MELI.E,
J O" -; 4v ; * l’1‘z‘dzX·a11!/«·]'g%m·A·,
‘‘.o ` .A.d i eI‘E§;à'ê .. .. .
5 « ·[§"§, ,>M;;? terwijl deachterzgde boei-
, ;._ » W7 nu, _ .. ende Christeli ke verhalen
fj _`K_ A,.,_ bevatten. De prgs IS 60
ïïj w ê -_ä;?`jg,,; «wzis,· voor zzzre/zw/zkzg bij
‘ partijen tegelük ontboclen
_«~a· . f "* ,. ,(‘; ·¤»== ~,,;,,. . veel lager. voor {fz! doel
is deze, de fraaie uitvoe-
ring in aanmerking genomen, ongetwnfeld een der goedkoopste
(/z7·zI<1‘{·/QXW ka/«wa’«v·s, welke er bestaan.
` l" Al MANAK
W E E Z E N J
vorm 1894.
GEELLUSTREERID-
` Bevattende Kalender, zons­ en niaans op- en ondergang, jaar-
en weekmarkten, post­ en telegrahe, mengelwerk, alsmede een
beknopt verslag van de VV€€`Sllll`lCl`llI1Hg van hare oprichting tot
, op heden.
, Prijs i11ge11a.aic1 25 cent.
·- a.·_ ii LMANAK wl
§ Almanak i’‘r ioee
` ·.. E. .
VOOR DE JEUGD. r‘ `« " al
· ' · `_·¥“ "; -2 'ïë>":~ ;· _;Z ~ § `
· Een jaarboekje, dat in 40 formaat l"@°”`2«
56 bladzijden druks beslaat. De
inhoud bestaat, behalve uit kalen­
. .­ ~ r » `_;g·_j, .;`_,==,_ g ,;‘, ` .;­ ,:,r ‘·
‘ der en allerlei bijzonderheden, uit s·;;y·« .«#
boeiende verhalen, anecdoten enz. Q _ _ M ?
°" r`!iif"L '. " ` `áç ïïïn » _
enz. alles met zeer veel zorg ge- gg tr ll.
Q kozen en rijk geïllust1‘ee1‘d. $#5 * " =
.. ` `.;,;:"ï’Y•ï«r l _ ° (
Pmjs 40 cts. ; , .e_
asèx . =
j ' ­· ­ , ‘ï ...£§­~· { _