HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 116

JPEG (Deze pagina), 394.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

112 Q
hard te dragen, konit en toont door uwe giften van uw vertrou- ,
wen in hein. Moedigt hem aan en verfrisoht heni door uwe wel- I
dadigheid om voort te gaan door kwaad gerucht en goed gerucht. ;
llat de vijand zgn doel om nadeel te doen niet bereike. .
Menig pak kleeren werd er voor het geld van Ainerikaansche {
vrienden gekocht inaar ook menig pak wordt er versleten en i
daarom laat uwe liefde niet verïlauwen. Die in zegeningen zaait E
zal in zegeningen inaaien. 2
I
Een oud Verpleegde, k
J. KRONEMEYER.
1
Qi i
1
E R lt A. '1‘ A.
Op pag. 30, 5d<· regel van onderen staat: 112, lets: 211.
z