HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 114

JPEG (Deze pagina), 473.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

112 J
hard te dragen, komt en toont door uwe giften van uw vertrou· _ f‘
wen in hem. Moedigt hem aan en verfrischt hem door uwe wel- ‘p ,
dadigheid om voort te gaan door kwaad gerucht en goed gerucht. l
Dat de vijand zijn doel om nadeel te doen niet bereike.
Menig pak kleeren werd er voor het geld van Ainerikaansche ,;_
vrienden gekocht maar ook menig pak wordt er versleten en " T *;
daarom laat uwe liefde niet verflauwen. Die in zegeningen zaait g
zal in zegeningen maaien. avïi en _
Een oud Verpleegde, leA_,_ il
J.KnoNEMEYEn. Qäg`, ,4.·,_
ï ERRATA Fl ``.»
‘ Op pag. 36, ödè regel van onderen staat: 112, lees: 211. l . ·v‘iL _ï
[ ä 'ï`ïLl.