HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 667.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

"'ZZ w 8 ° . ., ` , , _ ` . .; T - ­· 4:.,.. .» <;«-..>,......,...~;.«e·.».,.,;,,;._.ó·g{..-L·»?:··»"I ·` E *`·°“” "‘ ·
. { , ­« . E . __ lr M, . _ ­. .. ­ ï. .<r_. .,.,,,,1­ « .~·­». .1,
` _ ·­ _ .. _ ., A _ · Q ‘__ ,..,. . = [ . `’·· ~ ·’_ __‘_,, ­ ..» · , .­ . ~­' " e xïoïv
° ”~ " ‘ ‘·"­ o'"‘ V ‘· ` o ~ ‘
ä~<~w · .= ,) «
‘;§j;§ï.<»~.3 x ’, , { i
8 . « Wm. . •• . Y
ïf·á@ V, Pl‘§]S f ([75. ‘
_ i " 1 [ ‘ - i ·
vii 'ë’¤‘ir"r;;E;Z‘5 · `”­ ·« _ V , ~ ' V .’
A , »
ïi··«“aê€-ëïï’2L$¢;ï;Z5 8. 3,+ =‘«· `
Wvg; Flex? T E v
· ·
1·~£25;`;‘x= ve .41;;; . `=
J; ï;f< o .
­ A. ‘ =r=.;‘:,=?¥`
ll E E R B 0 S G I·l O

··‘" ‘ ‘
O
’ **4. ' ‘ ‘
ïïä? iàï "
_ · VERVOLG EN SLOT
1
» • . ,,
De Waas ads V 11 t Lmds h ut untmasks d
·ë . . V;
r * ’
·
??*藍§‘?€ï* ‘ DOOR zä?
Ier; V·;2 OV‘v Q?
-·» · F
O.‘V êlèïï Q
_;;= G. VA N D E T H. ,.­· ·
.... ·
Y" ·ï ` .. . . · ¤» ’·
Aufembrecht vom den mhoud dezer Brochure wordt verzekerd
overeen komstig de ‘Wet van 28 Juni 1881 Y`
xàïïïïl (Staatsblad No. 124)].
. ; `
8 i
. ‘
ë . Z
*ï« o‘,« “ ‘ .
. .
V V
V , a ·
‘ .; ‘
‘+ ‘ V5 è
‘ / ‘5
‘ V
l W V I ‘ ` ?­
G. VA E D E PH. · · V;
`g P 1* i ll s e ll g r a c 11 t 2 9 *7. ,
·>·‘»"<«,,, ” v,
`, T D
AMS [`ERDAM. ’ · ,­
· E
·.‘.·’· gl? 4893. V . .
­ . ,.
.J;‘§;,g ­ pg 1
. ¥
,‘‘» ‘
­ ‘ V- ·~
T` ‘ ‘``· " ' = ·~ ’ " · .· . . - , ..,. ­ _,.. _ ·· · · · · . .. _ .. · O 4. .. _. _ ., ‘ ­ [
· · · · ~ · ~ ·‘ ~ ~ :..% a)`.¥~g«¤«..' M'!