HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 108

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

. ~ 1
_1 . 1
`
98
een wagon 3de klas werd gestopt. De laatste zegenbede die ik van
Van ’t Lindenhout meêkreeg, schrijft hij, was: ,,God zal je vervolgen, '
enz.“ Maar, schrijft hij, het wordt nu eindelijk tijd, dat God hem
vervolgt en hem er uitjaagt, zooals hij mij er uitgejaagd heeft.
Hij heeft het er altijd zoo druk over, vervolgt hij verder, dat hij A ‘ ‘
kinderen achter struiken opzoekt en uit de handen van de politie . _ .
opvangt, maar waarom houdt van ’t Lindenhout er ook geen
St. Bernard honden op na, die zouden er meer opsporen in den m· M
. winter dan Van ’t Lindenhout lief zou zijn. Ik zou althans liever j
i _ een jaar in een tuchthuis zitten, dan nog één jaar op Neerbosch »
, meent hij; want in dat tuchthuis zouden zij mij niet zoo menig-
. maal half dood slaan. "f "'
Ook beschrijft hij in het breede, dat hij getuige was van de s
j geeseling van die acht jongens in de timmermanswinkel, daar straks
reeds vermeld en dat juist overeenkomt met het verhaal van die
andere oud­weezen. Eten kreeg hij, schrijft hij, altijd zeer slecht
1 _ en te veel om te sterven, maar te weinig om te leven. Hij geeft
een treurig verhaal over de reiniging en over klier- en schurft-
. . lijders. Op zijn slaapzaal stonden er ’s avonds 10 tot 12 op een
j , rij, geheel naakt, met een pot schurftzalf bij zich, waarmee dan
1 den een den ander moest insmeeren. _
Bah, zegt hij, dat was me een boeltje. Was de zalfpot ledig,
" dan moest hij altijd naar den docter te Beuningen om nieuwe
j voorraad; verder beschrijft hij nog het onuitstaanbaar viese op de
j slaapkamers, die ’s morgens onder liepen van de urine, schrijft
1 dat alles waar is, wat hij in mijne brochure gelezen heeft en ein- j
H digt eindelijk met de pen, maar niet met het hart. -­--
" De meeste oud­verpleegden van Neerbosch, die ik sprak, vonden '
l het zoo afschuwelijk dat Van ’t Lindenhout in de kerk zoo menig-
maal toespraken hield tot die kinderen wier ouders wat op hun
kerfstok hadden of die enkelen, die nooit hunne ouders hadden
1 gekend of door de politie te Neerbosch waren gebracht, als ander-
sins, om hen al dat vroegere en dat geledene te verwijten, wat n
beter was, dat die kinderen nooit vernomen hadden; en daar _
werden dan de meest afsehuwwekkende termen bij gebruikt. K4;
Een zeker oud­wees P. en diens broeder vertelde mij dat meester _ ik
B. van der Schuur hem eens meênam op zijn kamertje en daar
een soort knots voor den dag haalde, waarvan de een vuist groote _
knobbel vol punten en bulten was, en dat Van der Schuur hem (dl `
daar zoo vreeselijk en zoo lang meê op het hoofd sloeg, dat heel nl
zijn hoofd maar eene wond en wel de helft grooter was dan in .
1 "