HomeDe Weesinrichting te Neerbosch vervolg en slot op "De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd"Pagina 103

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 152.07 MB

' 93 p
voor reisgeld en heeft sedert niets ontvangen van den kerkeraad. '
Daar stond zij nu, waar zou dat reisgeld nu vandaan komen? j
Wat had zij nu nog aan die toestemming? Er waren minstens `
f 10 noodig en die kon zij in geen 10 weken besparen. Maar toch ;
l ° ‘ spaarde zij wat en leende er eindelijk nog f6 bij", op voorwaarde . - i
` ‘ daar `zooveel dagen voor te komen werken, dat ’t geld goed was;
... N Zij werd zeer onheusch ontvangen en bejegend bij hare komst in ;
i` de Weesinrichting, maar ’t zou mij te ver leiden ook daar in den g
breede over uit te weiden. Hare kinderen werd door mevr. Van ’t
‘ Lindenhout zeer streng op ’t hart gedrukt, nooit geen kwaad van _ .
W ___ Neerbosch te vertellen (evenals zij schrij·vers’ kinderen deed), want 5
de armen van mijnheer waren langer dan die van de politie, enz. .
lïaakt en bloot, slecht gekleed en nog slechter gevoed, kreeg l
moeder hare kinderen mede, maar .... overladen van schurft over
het gansche lichaam.
Te Amsterdam aankomende, ging zij er dadelij·k mee naar het ‘ I
Binnengasthuis onder de Klok, waar men haar toevoegde: ,,Hier
is een pot schurftzalf, smeer ze daar maar goed meê in en als de Q
_ pot leeg is, kom je maar een ander halen." · I
‘ Ik heb dat zeer verarmde gezin bezocht en vond .... het gansche ,
gezin van 7 personen lijdende aan schurft.
Het was iets vreeselijks om te zien. Er was slechts één bedstiede
voor moeder en dochter van 21 jaar, de rest hadden eenvoudig
geen slaapplaats. Het gansche meubilair kon best op een kruiwagen
worden geladen en hun eetservies bestond uit drie gebarste kopjes p
"· zonder oor, waaruit beurt om beurt gedronken werd. ’t Was dus i p
geen wonder dat het schurft overliep van den een op den ander. ’
Maar de gevolgen waren verschrikkelijk. De oudste jongen van ca. 2
­ 20 jaar, noch moeder en dochter konden werk krijgen. Niemand vi
wilde hen, want het krabben moest zonder ophouden voortgaan. j
Ik zal dit verhaal eindigen, want er waren nog eenige bladzijden I
over te vullen. Moge het Doopsgezind Kerkbestuur, bij het lezen dezer
regelen, bewogen worden om voornoemde verklaring te verscheuren
,. en dat diep rampzalige gezin toch ter hulpe te komen, want daar is {
2 alleen redding aan te brengen door radicale maatregelen. Of zou lj
• die Diaconie ook nu nog zeggen: ,,D¢m had my hare kinderen maar j
te Neerbosch moeten laten l“ Maar neen, dat wil ik van die heeren
.., r, Diaconen niet gelooven, want ook zij allen zijn vaders en hebben
kinderen en kunnen dus nagaan, wat die arme moeder bewogen
heeft, hare kinderen te redden van dat oord van verschrikking, _
_ van misdaad en van ellende. Die hier helpen kan, moet dat gezin