HomeEen menschwaardig bestaanPagina 21

JPEG (Deze pagina), 338.23 KB

TIFF (Deze pagina), 2.81 MB

PDF (Volledig document), 15.31 MB

>*.‘ rr-;1j·v:g_’ wv! ¤­?•«ï·­·;­ v. - ~-«­ ~’ ;' gw-Y`<1r‘«y .·=¤»y;7:·;®€ï;·r`
. l
20
Een uitbreiding van kiesrecht is x .
uitbreiding van de Grondwet tot ‘
ilij ke rechten bekomen heeft, het
ze nog nooit aan ,,algemeen stem- i
zin van het woord; waar we nooit
. Omdat de mensch een zedelijk
iwaardig bestaan" nooit anders dan
st daarom niet alleen in stoiïelijken
ook alle meer intelleotueele genie-
De geschiedenis van Rusland leert
ichelgke beschaving zonder hooger
le duivels kweekt. Degeschiedenis .
krijk, op de knieën voor den Rus-
r bewijst dat alle vrijheidszin, alleen
chten gegrond, de kortste weg naar
idelijk ons _volk toegeroepen worden,
et woord van den Prediker, die in
was: ,,Vreest God en houdt zijne
menschen al1es."
is
?
50; 50 Ex. f 2.50; 100 Ex. f E