HomeEen menschwaardig bestaanPagina 20

JPEG (Deze pagina), 348.88 KB

TIFF (Deze pagina), 2.81 MB

PDF (Volledig document), 15.31 MB

· ···«··- ~ï~2·"¤:~~*·· Y·‘‘ www
20
staat daarmee op éen lijn. Een ui
ons eerste station. Een uitbreid
de laatste man.z§n wezenlijke
tweede. En zoo komen we nog 1
recht" in den verkeerden zin van
zijn moeten.
Ik eindig waar ik begon. Omda
wezen is, kan een mnensohwaardig
»Exoelsior"‘ zgn. Maar juist daan
zin. Tot de stof behooren ook all
tingen en ontwikkeling. De gesoï
ons, dat de hoogste mensohelgke
beginsel slechts ontwikkelde duive
van de Republiek Frankrijk, 0
sisohen alleenh eersoher bewijs
l in de mensohelijke hartstoohten g«
@ tirannie is.
En daarom moet onophoudelijk 0
met name in onzen tijd, het woor
menschenkennis vergrijsd was: ,,
geboden, want dat is des mensche
l
l
t
ë.
2
Q .
Z
l
f
z
Prijs f 0.075; 25 EX. f 1.50; 50I
?
.s
l