HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 29

JPEG (Deze pagina), 545.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

tt r P ä
ten otfer brengen in dienst onzer heilige zaak.
3, ‘ , Wie in deze dagen van gisting en spanning, in deze _ ii
.> ._ e ti'den waarin eene nieuwe maatscha ü in wordin
. .J .. . PP .
vr IS, geen part1_] durft kiezen, en 1afhart1g den str1_]
` ontwijkt, is een verrader van de zaak des volks,
, , schuldig voor zijn geweten, verdient den vloek van
' Y" het nageslacht. Schuwt dus den kamp niet wanneer
H uw hart klopt voor de menschheid; kiest een banier,
hijscht haar fier in top en het oog naar de toekomst ga
· lr gericht, met vaste hand het roer omkneld en den
_ steven gericht naar de
.. ti ‘ ·
S0ciuul·dem0k1•utie 2
AYwA1LLE, 21 Augustus ’94.
3 . Q RIENZI. (H. VAN KOL).
Q; g ti
- ss
_
.
P i` ‘
ä -
‘ it '°` g - E
t ‘ T,.
P
lx V I ' I
'Z r · l¤ïHﻤ1YGV4."‘ta¥Ej'¤.‘?l’ISCI« P ’"^“¤·`J"` ""? ;; "" _ gärctgrmt Jr; °“'”­)"t `ïr Yu" { n.-PM `wr "r_i_H?