HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 9

JPEG (Deze pagina), 721.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

In Uwe macht ligt het om door de vergaarde schatten welvaart
te scheppen, waar thans armoede, door werkeloosheid ontstaan,
heerscht. Laat de nakomelingschap nimmer van Friesland kunnen
zeggen: V
Rampzalig het Zand, waar het kind zün meer verbrandt.
`W D. van KONIJNENBURG.
LnEUwAm>nN, 12 Maart 1892. g
Staat der aanwezige slikgelden getrokken uit het
_ provinciaal verslag van 1890. ` s
Tï Groothoek Werkelijk
{ In· of buiten veenkringen. 2% %. kapitaal.
1 Achtkarspelen ......... f 28.700 en f 25,821.625
X Dantumadeel ...‘ . . ..... ­ 30.700
{ Doniawerstal .......... ­ 2.400
M §­ 11.700 2
{ Gaasterland ......... 2_ _ 200 3%
ij . Idaarderadeel ......... ­ 14.700 fl
' Kollumerland ......... ­ 1.200 g
· Lemsterland .......... - 99.600 "
· Opsterland .......... ­ 46.900 ‘ ‘
l Sohoterland .......... ­ 249.300
Smallingerland ......... ~ 38.800 s
; Tietjerksteradeel ........ - 81.900 jj
l Utingeradeel .......... ­ 4. l00 g
Weststellingwerf ........ ­ 494.700 en ­ 117.500 {
Veenpolders. ‘ ·
j 4 en 5 Veendistrict ....... - 349.000
6 en 7 ,, ....... ­ 187.000 3
l Groote Veenpolder van Opsterland en
j Smallingerland ........ ­ 373 900
Groote N oordwolder polder (H. O. &N ) E 3 %
l, Groote Veenpolder in Weststellingwerf ­ 87.500 §
1 Veenpolder van Echten ..... ­ 93.300 1
_ Trijengaaster Veenpolder ..... - 41.000
§_ /2,343.700
li f1,873,600 + f143,321,62.‘ 1
. ` g f 2,018,536.62°
0 De inhoud van dit stuk verwekte verontwaardiging bij
hen, die 1net de vervening en niet de wetgeving daarop
bekend zijn, bg anderen verwondering en verbazing, bij A
g_ V