HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 56

JPEG (Deze pagina), 625.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.12 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

Bij W. EEKHOFF & ZOON zün 1nede uitgegeven: I
NIEUWE KAART _
van nn A I
PROVINCIE FRIESLAND,
verdeeld in 11 STEDELlJKE­ en 32 LANDGEMEENTEN,
niet aanwijzing van al de KUNSTWEGEN, YAARTEN, SPOORWEGEN enz.‘
5e VERBETERDE DRUK (1891). .
ALS BLAD: ongekleurd 80 Ot., gekleurd f 1.-. E
OP BORDPAPIER geplakt, gekleurd en vernist f 1.90.
OP DOEK met rollen gekleurd en vernist f2.40.
GEVOUWEN IN OIVISLAG, gekleurd f 1.10. · "`
OP DOEK GEDRUKT, gekleurd in linnen etui f 1.80. «
E GEKLEURD MET DE ZEEDIJKS CONTRIBUTIEN _
is de prijs als blad f1.95.
Henleinlingstai i van Fniesnin PDHNEHHEIIEH E
` ` in ­
NEDERLANDSCHE BUNDERS (Hectaren) b_ij */4 opklimmende. ·
2e DRUK, vnmnnnnnnnn Mm EEN V
TAFEL TEN GEBRUIKE BIJ HET
VVAARDEEREN VAN LANDERIJEN.
Präs 15 Gents.
: lIa11clelsclN1kkeIij ^ I