HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 3

JPEG (Deze pagina), 566.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

, _ V • xx, ,·e·1_x, , fl)
’ ” ix J g
Fmcslamls A E A 1 l10c11c11
` aan hunne bGSt€l1ïl11iIlg` Onthouden, ä
Vs! . 5
cemc grove onwaarhmd. V
, E
Q VAN E
ä E
J. VAN LOON JZN.,
V Lid van de Gedeputeerde Staten van lüieslavzd,
Eerelid van de Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt,
A 2
ä
_ AAN
A
ä , .
g DEN HEER D. VAN KONIJNENBURG,

Controleizir van de Directe Belastingen en van het Kadaster,
Lid van het hoofd- en van het dagelü/use/i bestuur dier lllaatschappü.
­--­­·•­¢•ç­•
4 LEEUWARDEN,
E W. EEKHOFF & ZOON.
1892.
O ä

Na