HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 1

JPEG (Deze pagina), 571.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

www-w E . E E
7 = · <’~ïF?x"*'Ti~ f Yé 7 ‘
. . %`_«·g.¤),2;;‘9tg[. /4 ./ · gz. A
Y
Fricslamls SH c11c11
eem hunne bestemming onthouden , ·
A ccnc grove ouwaarhmd. E
1 «
OPEN BRIEF E
VAN
' J. VAN LOON JZN.,
Lid van de Gecleputeercle Staten van 1#”»··iesZamZ,
1 Eerelid mm de Friesche Jllaatsclmppü mm Lrmdbomv PII Vwlwli,
· _ AAN
sï » ·
DEN HEER D. VAN KONIJNENBURG,
C0¢zt1‘0Zem· van de Directe Belmtivzgen en van het Kadaster,
Lid van het hoofd- en mm het dagelüársch bestuur dier D[[L(l[S(‘]l((])2)‘U
‘ l ' ­­­­­­­­-•@•>•..__ï
I LEEUWARDEN,
W. EEKHOFF & ZOON.
1892. V
P . I A ` ,'