HomeRerum NovarumPagina 5

JPEG (Deze pagina), 569.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

.A.,.,_._ ., .,. 4.. M .. .v., W áqà. ,..` e ,. __,., . .. , . , -
ä
{fi » l i
N _
r li
Ter voldoening aan het verzoek door de `
afdeeling Vlissingen van den Nederlandschen i
Rooinscli Katholieken Volksbond tot vnu gericht
is deze rede uitgesproken op 15 Juli jl. i
' Het was myn doel iets bu te dragen tot ·<
_ de verspreiding en de ivaardeering van de leer g V
der Enogcliek. t
I ~ DR. S.
i k `
G ( .
‘ Q
­­--à­ -­-­---&­­
U I
tr p J, i