HomeRerum NovarumPagina 32

JPEG (Deze pagina), 601.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

l l r
gj Heil en vrede en zegepraal kunnen Wij hem
l ‘ toebidden, den man, die tot heil der zielen en ` ,
_ ä ter eere Gods dit Werk heeft gevvrocht. Maar
l V, ’ hulde, `mannelijke, waarachtige hulde brengen _
wij hem dan,_ als Wij voor hem treden met
, , ‘ het glorieuse zweet van den heeten arbeid en
; den harden strijd op ons voorhoofd en hem
kunnen zeggen:
Vader, de vrijheid is verzekerd ,_ ,
g · het recht is gehandhaafd, fi
de vrede is gekomen,
g ^' de liefde triomfeert. A
i · l
il
l ë
ï· Jr V
L ,2 · ‘ .
è- .
so
l f l
F i s
,,____l__,__* _ r A lm, om kan r om i-