HomeHet wetsontwerp BahlmannPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 9.98 MB

10 X
N landen achterstaan. Waarschijnlijk zullen ze wel iets meer, misschien j
belangrijk meer inlandsche tarwe gebruiken, (met hetzelfde gevolg) F
maar natuurlijk alleen, wanneer prijsverschil hen daartoe drijft, n ·
‘ ' wanneer dus tegelijk met verhooging van den prijs der buitenlandsche
tarwe, de inlandsche niet of weinig stijgt. En deze kan ook al weder
niet stijgen, wanneer er voor ’t binnenland te veel overblijft en een · il
deel moet uitgevoerd worden, zoodat de prijs op de binnenlandsche l 1
markten zich regelen moet naar ’t geen in ’t buitenland te bedingen is. W ‘
Voor den verbouw van garst worden geen volle 50000 hectaren
gebruikt. Of het inlandsche produkt duurder zal worden, wanneer ·
een recht bij invoer wordt geheven ten bedrage van 60 c. per ·
honderd kilo, daarop kunnen de Oostfriesche landbouwers ’t ant- `
woord geven. Beschermd als ze zijn door een inkomend recht van
` fl. 1.35, zien ze zich gedwongen elken herfst een groot deel van
hun product uit te voeren naar België, in concurrentie met, dus {
·tot dezelfde prijzen als de Nederlandsche en de Fransche garst.
Voor het Belgische bovengistingsbier kan men onze wintergarst _
_ gebruiken, `voor de zware ondergistingsbieren, die de groote brou-
werijen in ons land maken, is ze onbruikbaar en heeft men de
Duitsche (Saaie- en Chevaliengarst) noodig. In België betaalt men ,
natuurlijk geen centime meer voor de Nederlandsche wintergarst, Sp _
_ omdat er een invoerrecht in Nederland wordt geheven.
Met een zeer zwaar invoerrecht, zwaarder nog dan ’t in Duitsch­ pg,
land gehevene, zou men misschien bewerken, dat de groote
l hoeveelheden Russische en Donau-garst (een zeer gezocht veevoeder)
niet meer werden aangevoerd en de inlandsche garst die plaats
moest vervullen. Terwijl thans ook al weder, als bij de tarwe,
dezelfde schepen garst naar Antwerpen brengen en garst als retour-
lading medenemen, zou die beweging dan ophouden. De brouw­
garst zou voergarst worden, omdat deze laatste door rechten duur