HomeMijne correspondentie met den Eerwaarden Heer J. H. Vaas, kapelaan te UtrechtPagina 2

JPEG (Deze pagina), 673.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 15.40 MB

. ig`
­ Aan den Lezer!
Om verschillende pedenen kwam het mg noodzakelijk en
gewenscht boom de comcespondentie, gevoerd tusschen den Heep l
V Vaas, kapelaan alhier, en mg, openbaar te maken, niet het
‘ minst omdat het publiek, dat onze kwestie leekole kennen in ‘
haren aanvang, latew nog slechts kennis bekwam van eene enkele
ï x ‘ phase daanvan en recht heeft cepk/regen ook haar verloop te 'M
ly kennen. Ik onthoud mg van eenige nadepe mededeeling en
bericht alleen dat de openbaapmaking geschiedt met voorkennis
en toestemming van den Heep V., aan wien de dmtkppoecen
voor het afderukken toegezonden. `¢,_
-» UTRECHT, Maart 1897. J. QUAST Hz.
>