HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 649.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

e=­«~• Y. ...*7 .g­_-•­,­•-•••~, "’""""‘"·‘. *‘*· - __·..,.. F ; .~., J .;«.; ­
7
` denkbeelden, en deze is te vinden bij de Muzel­
‘ mannen in Spanje. Juist waar zijn werkvafwijkt
Ii van Cisneros, is eene merkwaardige overeenkomst
met de voorschriften der laatstgenoemden waar
te nemen. In zijn geschrift over De orde der
V Jeznieten heeft J. H. Maronier niet nagelaten op
X dat verschijnsel de aandacht te vestigen, gelijk het
A;- eveneens in het licht was gesteld door H. Müller.
Betitelde deze zijn werk: Les origines de Za, coni-
pagnie de Jésns, thans komt Victor Charbonnel
‘ ze nader aanduiden als origine ninsnlniane. 1)
, Victor Charbonnel is onder ons geen onbekende
i persoonlijkheid. In 1896 trad hij in de Vrije Ge- I
X meente te Amsterdam op, om zijne plannen uit- 1
vj een te zetten aangaande een tweede congres der
godsdiensten, dit jaar te Parijs te houden;
l vvv l
à 1) ·Behalve van Müller’s boek is gebruik gemaakt van de ge-
_ schmften van Napoleon Ney, Louis Rmn, A. Le Chateher eu
ä P. D’Estournelles, die over de geheime genootschappen onder
ä de Mohammcdanen handelen,
il l
1