HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 597.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

l
l
ll
U Exercitm spwitualicz, Geestelüke oefeningen, aldus
. _ luidt de titel van het handboek, door lgnatius
De Loyola samengesteld ten behoeve van de Orde,
· welke hij in het leven heeft geroepen.
Volgens de overlevering werd hern dat geschrift
j in de pen gegeven door God of door de H. Maagd,
terwijl hij in geestverrukking verkeerde in een
grot nabij het stadje Manreza, waarheen hij zich
had teruggetrokken na zijne ernstige verwonding
N; bij de verdediging van Parnpeluna.
j Ongesehikt geworden voor den krijgsdienst, was
het besluit bij hem gerijpt zich voortaan als rid-
der des geestes te wijden aan den dienst van
. Maria, om voor haar de wereld te veroveren niet
§ met het zwaard, maar met het kruis in de hand.
l