HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 66

JPEG (Deze pagina), 317.23 KB

TIFF (Deze pagina), 2.74 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

Uitgaven vcwz A. H Ai
P A L M
De Viearis var
Prijs: f I.25, g
,, Wij hebben dit verhaal met ;
tijdvak, Waarin het ons verplaatst
I schrijver gelukt, zijn lezers de ve1
zien, waarin in dien woeligen t
Daarenboven weet hij smakelijk
en g e n 0 e g e n zijn gepaard. W
novelle niet weinig profijt kan trc
Hervorming. Zij geeft wel gee
maakt de groote beweging begrijp
De uitgave is net en de pri
,,Wie prijs stelt op bc
lectuur en tegelijk den 2
ming meer wil leeren W
deze novelle zeer aan. `
verdeeld gen0t."
Leo Tw
'Eïaar ara.
Prijs: Eer
,,De vereerders van Tolstoï zr
zich dit boek aan te schafïen. `
tot de onvoorwaardelijke bewor
auteur, n i e ni a n d die de vertel
. daan uit dehandleggen
komen van het machtig
e r n st van den schrijver."