HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 65

JPEG (Deze pagina), 681.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

I
l
Uitgaven van A. II ADRIANL Leiden.
. . TORAHEDBERG
EENE PASSIEGESCHIEDENIS
W DERDE DRUK
Prijs: in heel linnen hand f l.90
,,Judas is een scho on boek, dat gelezen moet worden,
een boek dat niet nalaten kan die p en indruk te maken op
al wie een zin hebben voor wat waar is en schoon en goed;
een boek dat ons aangrijpt en niet meer loslaat; een stichtelijk
boek eindelijk in den goeden zin des woords, bevattende
eene onwillekeurige aanbeveling van, en een eerbie-
_ dige hulde gebracht aan Jezns’ persoon en geest.
Het zal niemand berouwen het te koopen, het te lezen
en te herlezen. Het is het dubbel waard?
H van der Van.
DOOR i .
MARGARETHA MEYBOOM
e Prijs: 50 Gents »
, ,,Onder hen, die een van de zijden van het groote vrouwen-
. vraagstuk onder de aandacht brengen, behoort ook Meju{i`rouw
. Meyboorn in haar bovengenoemd boekje. Hare schetsjes, zegt zij
in de voorrede, hebben met kunst niet te maken. Wat niet
wegneemt, dat zij zich aangenaam lezen laten. Dochhoofd­
zaak is zeker de vragen, die zij opwerpen. Vragen van hoog
` belang'. Alle zes over het leven der gehuwde vrouw. Niet hoe
ongehuwde vrouwen zelfstandig en onafhankelijk haren weg
. zullen leeren gaan. Maar hoe zullen vrouwen haar huishouden
, inrichten, zóó, dat het niet het graf wordt voor gaven, geest
en karakter, maar het meest geschikt voor de persoonlijk-
j heid van man e11 vrouw ?" Nieuws ie. J. Dag.
i` ‘ ..­..­.­­
j;
ë
i_ .
l