HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 64

JPEG (Deze pagina), 700.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

i
[hlágcvven oom A. H ADRIANL Beiden. l
$y`he[h1t1He§ czz `gockcäezzság gekaof j V
Boon
Ds. C. J. A. BGSCH A
Prüs: 25 cent ·
,,Dcze brochure, die slechts 25 cts kost; ve1·d1entru1mve1·­ -
_ spreid te worden in orthodoxe kringen en onder het v0lk."
V az. ol. B. (De Tüdspiegel.)
,, Het kan belangstellende gemeenteleden een blik doen werpen
_ in het orthodoxe legerkamp, waarin de gevoelens hoe langer zoo
meer beginnen verdeeld te Worden, omdat velen niet langer
weerstand kunnen bieden aan de eischen en rechten der weten-
schap. Met het oog hierop heeft de schrijver e en goed werk i
verricht? De Blvjde Boodschap.
Pl-HLIPPUS MELANCHTON
boon
DR. J. HERDERSCHEE
_Prijs: 20 cents; 25 ex. f 4.-; 50 f7.50; I0OfI2.50; 200 f20.-
,,Op algemeene verspreiding is dus gerekend.Het
boekje is 38 bladzijden groot en kan ook om de grootte derhalve i
zeer geschikt als leesboekje bij het onderwijs of ter uit- j '
deeling aan leerlingen gebruikt worden? Nieuw Leven,.
‘ ,,Het is helder en onderhoudend geschreven, en kan krachtig
medewerken om den Protestantschen geest van vrijheid en vrede, ·
van eendraclit en zelfstandig onderzoek te wekken en te ver-
levendigen onder ons volk. t
Laat ieder, die zijn familienaam ,,protestant" in eere wil #
houden, zijn best doen, om dit boekje in veler handen te doen j
komenl" Dr. I HT Lteftmclc. (De Blycle Boodschap.) _