HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 63

JPEG (Deze pagina), 632.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

j Uitgaven mw, A. ff ADRIANL Leiden.
Doon
· E _]. A D R I A N I
Prijs: f 2.75
,,Het verhaal verplaatst ons in het Spanje der 15de eeuw
onzer jaartelling, dus in den tijd, toen het laatste overblijfsel
· van de Arabische macht in Spanje voor den Christelijken invloed
.· verdween. Uit den strijd tusschen het Moorsche koninkrijk te
_ Grenada en het Christelijke vorstenhuis van Castilië geeft Abu
Hassan een episode. Wij hebben het boek met genoegen gelezen.
De karakters, vooral van de hoofdpersonen, den Moorschen vorst
en zijn Christelijke gemalin, zijn goed geteekeml en trouw
volgelioiulen. De intrige is boeiend. Wat de schrijver ons van
land, tijd en zeden te zien geeft, is, zoover wij kunnen oordeelen,
natuurgetromv. 'Wij vestigen dan ook de aandacht op dit boek,
dat nog w at meer is, dan lektuur voor ontspanning?
Jliemv Leven.
,,Wie lezen wil in keurige taal van het prachtvol,
i verkwistend leven aan het Moorsche hof, wie lezende genieten
wil van zeldzaam schoon, dat vernield en verwoest is door der
christenen hand in Spanje: die lczc dit boek v ol s clio o n-
heden, als zeldzame parelen in juweclen gevat?
_ De Boer. (Recht voor Allen.)