HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 59

JPEG (Deze pagina), 657.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

P . 57
il die Werden gestraft omdat zij in 1610 in een
i d hunner kapellen hadden verkondigd, dat Ravaillac, 1
de moordenaar van Hendrik IV, ten hemel was
gevarenyvan Jouvency, wiens ,,Geschiedenis der
· Jezuieten" ·door beulshanden vverd verbrand in
1707 ,0 mdat hij daarin de moordenaars van koningen
martelaren en heiligen noemde; en eindelijk van
_; geheel de Orde, die Werd verdreven als verstoorder
van de zedeleer en het algemeen Welzijn : in 1598 uit
Nederland, Waar men prins Maurits had trachten
te vermoorden, in 1618 uit Bohemen, in 1643 uit
· Malta, in 1723 uit Rusland, in 1759 uit Portugal,
Waar _ pater Malagrida en zijn medeplichtigen
U koning Peter l had vvillen vermoorden, in 1767
__ uit Spanje, Sicilië en Napels, Waar tegen devel-
K ligheid van den staat door hen was samenge-
N spannen. Wij spreken nu niet van de samenzwe-
, ring der Jezuieten tegen Elisabet van Engeland,
het buskruitverraad, den aanslag van Damiens, I
A kvveekeling der Jezuïeten, tegen het leven van
E · A 4