HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 658.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

7 schappers die ze overbrengen aan geheime com-
missies en aan de pers, samenzvveringen, intri-
ges in het verborgen, en op zekeren dag de
heilige oorlog voor den godsdienst, voor het vader-
land, voor het leger: dat gevaar bedreigt ons van
de zijde van het staatkundig profetisme,hetvvelk
de Orde heeft in het leven geroepen. En dat
. noemt zij dan een vverk ter verdediging van den
_ godsdienst, een werk van maatschappelijk aposte-
l ·_ laat, tot heil van het vaderland!
ä De staatkundige samenzvveringen der ll/[uzel-
mansche vereenigingen doelen altijd op moord.
‘ Deze is voorgeschreven ten opzichte van ieder
staatkundig hoofd, dat niet aan de wet der Cheikhs
gehoorzaamt. Het is bekend, hoe men de hand
j N der kouans van verschillende vereenigingen in al
de aanslagen op reizigers gedurende de laatste
& jaren herkend heeft. De weinige Roumis, zooals
de Christenen worden genoemd, die ongestraft de
è Afrikaansche landen, waar de kouans heerschappij

L!
ä
l r