HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 689.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

54 A ·
een nieuwe sherif staat op, die de groene vaan i
van den profeet ontrolt. Aanvankelijk hebben de
l autoriteiten geen vermoeden, waardoor zulk een
toestand is in het leven geroepen, daar meestal `
i het voorwendsel zeer nietig is. Maar spoedig krijgen
A ~ zij de zekerheid, dat naar de wapenen is gegrepen
op aanstoken van de godsdienstige vereenigingen,
l, de geheime genootschappen van den Islam, die A
allen bezield zijn door een zelfden ijver, en in .
l alle bewegingen en intriges betrokken zijn, en V;
te gevaarlijker moeten geacht worden, omdat zij
j in het geheim en in het duister werken. Onder V
i het voorwendsel van zendingswerk uit te oefenen, A
l daden van barmhartigheid te verrichten, als pel­
grims en kloosterlingen bezig te zijn, bearbeiden
deze agenten der vereenigingen Azië en Afrika. ` W
° Is dit niet de geschiedenis verhaald van de
werkzaamheid der Jezuieten in onze. Christelijke
wereld, met name in het republikeinsohe Frankrijk ?
Bevelen, welke uitgaan van de kloosters, bood- è
1 S
· ll
l · l
l l