HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 621.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

ä
. ir
IV.
Tal van bevvijzen zouden vvij kunnen aanvoeren
om de overeenkomst aan te toonen tusschen den 4, _
geest en de bedoelingen der Jezuieten met die &
van de vereenigingen der Mohamniedanen. ‘ t
Het zij voldoende op te merken, dat de leuze d
,,Ter meerdere eere Gods", die in de plaats werd
gesteld van deze andere ,,Ter eere van God, het
koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid", bij de
j monniken en de Christenen in gebruik, door Igna-
tius heel eenvoudig aan den Koran is ontleend,
I G Waar zij herhaaldelijk voorkomt, en aan de voor- W
schriften der kouans, waarin zij is opgenomen. x
· Deze meerderen eere Gods is voor de J ezuïeten j
evenals voor de Moliammedanen en met name de
S
1