HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 528.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

51
~ heid aanhangen; zij zul- regeert in zijn naam, als
len in zijne handen zijn een lijk dat verstand be-
. als het lijk in de hand zit noch wil.
van den lijkenvvasscher. (Aldus de laatste be-
(Zoo heet ’t in de laat- schikkingen door Igna-
ste vvilsbepalingen van tius weinige dagen voor
A Cheikh Ali-el­Djemal.) zijn dood gedicteerd, als
__ zijn geestelijk testament.
Het plagiaat is duidelijk. Het perinde ac cadaver
{ is niet anders dan een Muzelmansch voorschrift,
ll van de Mooren in Spanje overgegaan op de
Jezuieten, en eenigszins in Christelijken zin ge-
Wijzigd.
;j _­
l