HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 659.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

50
der Muzelmansche vereenigingen tegenover hunne '
hoofden zijn samengevat in die onbeperkte ge-
hoorzaamheid, die zoo goed door het pcrmdc ac ·
ccaclewer, als een lijk, van de Jezuieten wordt 4 J
‘ Weergegeven.
’ Perinde ac cadaver. Dat doodvonnis zelf is, A
letterlijk, van oorsprong Mohammedaansch. Zie-
hier eene afdoende vergelijking. n ..
Muzclmcmschc tekst. Tekst van Loyola.
Gij zult in de handen Zij, die in gehoorzaam- J ,
van uvven Cheikh zijn heid leven, moeten zich
als het lijk in de hand door hun superieur laten
van den lijkenvvasscher. leiden, als het lijk, dat
(Boek van den Oheikh zich laat wenden en kee- j
Si­Snoussi, ouder dan de ren in alle richtingen.
Exercitia en Coiistitu­ (Alzoo de Constituties). __
tiones.) " . A
De broeders zullen. Ik moet mij in handen ·
hun Cheikli met een stellen van God en van
lijdelijke gehoorzaam- den superieur, die rnij
J