HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 51

JPEG (Deze pagina), 648.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

E
r
49
jj dekken wij den oorsprong en dejuisteinkleeding
l bij den Islam. .
p De Kouans bereiken dit toppunt van gehoor-
_ zaamheid door alle nadenken het stilzwijgen op
‘ te leggen, uit vrees dat zij door aan hun oordeel
den vrijen loop te laten tot dwaling zullen ver-
vallen. Geen nadenken, geen overleggen, uit vrees
voor de vrijheid der gedachte.
De Jezuieten moeten eveneens denken als hun
superieur en hun oordeel aan het zijne onder-
werpen; hun wil, die geheel zich heeft overge-
geven, moet het verstand doen buigen. De ge-
hoorzaamheid omvat niet alleen de daad en den
V wil, maar ook het eigen oordeel, zoodat al wat
de superieur beveelt en voor waar houdt aan de
ondergeschikten als wettig en waar voorkomt.
Aldus schrijft lgnatius in een brief over de ge-
hoorzaamheid, die bij de Constituties is gevoegd. .
. Hier dus ook niets minder dan afstand doen van
X alle zelfstandig inzicht. De plichten van de leden
4
I
ï s r r