HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 654.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

47
sonen, die tot de Orde behooren. Dat evenwel is
nog niet alles. Men moet de menschen aanwijzen,
' die genegen zijn hunne bezittingen aan de Orde
4i af te staan, vooral indien het bezittingen zijn die
H iets beteekenen ; voorts rneedeeling doen van tegen-
stand en vervolging die de leden hebben te ver-
duren, en of er lieden zijn die het vooroordeel
i tegen de Orde in de hand werken,.bepaald wanneer
het menschen van invloed zijn. Terecht is opge-
merkt geworden, dat de generaal der Jezuieten
beter en zorgvuldiger is ingelicht dan eenig vorst,
ja, dan de paus zelf.
De Kouans, onder het volstrekte gezag van
hun Cheikh, zijn tot onbepaalde gehoorzaamheid
', verplicht. Zij houden hun opperhoofd voor een
man door God bemind en uitverkoren, en leggen
een gelofte van lijdelijke gehoorzaamheid af. Het
wetboek der Rahmanyas zegt bijvoorbeeld: ,,Men
moet aan zijne hoofden in alle opzichten lijdelijk
‘ gehoorzaam zijn, alle eigen overleg ten goede of