HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 688.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

44
vinden wij weer zeer treffende overeenkomst.
l De Kouans laten aan den Cheikh het bestuur
{ i en de beschikking over al hunne kudden en al
hunne bezittingen. De Jezuieten verleenen den _
1 Generaal alle macht, in de administratie, tot het h
sluiten van contracten, bij koop en verkoop, tot
het aannemen of weigeren van schenkingen. Zelfs
is hem het recht toegekend, de bedoelingen der .,
weldoeners te verijdelen, en hunne giften te be-
. waren zonder de voorwaarden te vervullen, die l
` U daaraan verbonden zijn, indien hij deze te be-
` ' zwarend acht voor de Compagnie, ,,en als de
zaak kan geschieden zonder schandaal en zonder
de gevers van zich te verwijderen, indien zij nog in
‘ leven zijn"l 4
De Kouans worden gewoonlijk in kennis ge-
steld niet den wil of de willekeurige beschikking ·
van den Cheikh door afgevaardigden, die be- i
stuurders zijn van landen ,,in de verte", of door »
plaatselijke oversten. Zoo hebben ook de Jezuieten
g ,
Y · j
Yi irni _rtr r { rrtr r nl