HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 633.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

l
43
als de Generaal overleden is, ten einde zijn op-
l volger aan te Wijzen. Het staat hem vrij het
X advies van den raad der oudsten in te Winnen,
'A maar hij is niet gebonden aan hun uitspraak.
Hij alleen is de ,,levende regel". Hij moet de
4 voorschriften uitleggen en toepassen. Hij heeft
W ze te gebruiken en ervan mee te deelen aan
- ieder zijner ondergeschikten, naardat hij van
l meening is dat zulks in staat is om den dienst g
{ van God te bevorderen. Nimrner, zegt Suarez,
‘ heeft de kerk een Generaal eener orde gezien met
zulk eene uitgestrekte macht bekleed. Inderdaad,
uitgebreid en ontzaglijk!
De oude orden zeggen: zooals de regels willen.
W De Muzelmansche vereenigingen: zooals de Cheikh
l vvil. De Constituties der Jezuïeten: zooals den _
E Generaal goeddunkt.
j Gaan wij de vergelijking voortzetten tusschen
i den Ouerd of regel der Muzelmannen en de Con-
? stituties der Jezuieten in de toepassing, dan
Y
l