HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 686.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

r Y er W r .. Femme. W T-;;«:.:· 7-
G l
' 42
_ I In de vereenigingen der Muzelmannen is het
gezag van den Cheikh of Generaal onbeperkt. Zijn 1
n eenige plicht is er gebruik van te maken naar l
· goedvinden. Wil hij de Kouans raadplegen, het `
H staat aan hem te bepalen, en zonder dat men vz/{
E ooit hem kan tegenspreken. Aldus, in het geheel
, geen toezicht. De vvet is hij zelf, en hij deelt ` 4
ï van hare voorschriften mee wat hij Wil, aan Wien _
hij wil, zooals hij Wil. Het is ’t meest uitgebreide l
. despotisme. ·
Is het nu niet opmerkelijk dat hetzelfde onbe­
perkte gezag, hetzelfde despotisme aan den generaal
der Jezuieten wordt toegekend door de regelen
der Compagnie, en vvel in dezelfde bewoordingen
als in de Muzelmansche vereenigingen? A
De Generaal zal in alle opzichten kunnen handelen
zooals hem goeddunkt; men moet hem altijd ge- E
r hoorzamen en eerbiedigen als den vertegenvvoor- ,
diger van Jezus Christus. Het kapittel of de
algemeene vergadering wordt alleen bijeengeroepen