HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 658.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

l .
l' .
u 39
er genoemd ,,toezicht uit Christelijke barmhartig­
J heid"; ook waar hij door den paus van zijne ge-
lofte is ontslagen, heeft zij recht hem terug te
i roepen en hem zijne gelofte te doen vernieuwen
"’ op de wijze, waarop de J ezuieten dat gewoon zijn
jaarlijks te doen. Een Jezuiet kan dus terzelfder
4 tijd buitengesloten zijn uit de Orde, zonder op-
_ gehouden te hebben tot haar te behooren en van
haar afhankelijk te zijn. I
{ Alle kloosterorden hebben, gelijk bekend is,
_ een derde orde, eene vereeniging van leeken, die I
onderhun gewone kleeding eenig teeken dragen i
i datihen aan de Orde verbindt, en dat gewoonlijk
“ bestaat uit een scapulier (schouderrnantel) in den
i vorm van het kloostergewaad en een gordel. Maar · I
{ deze waren tot heden alleen uit vromen zin tot
V haar toegetreden. Op het voetspoor der geheime
i Jezuieten, die altijd waakzaam zijn en zich bezig-
houden met het maatschappelijk leven, heeft Leo
i XIII besloten van de verschillende derdeorden á
l
il
Y
I l