HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 697.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

E

38 1
De Jezuieten hebben ook eene categorie van G
leekenbroeders ingesteld, wier toetreding geheim .
blijft en die genoemd worden geheime Jezuïeten
of Jezuïeten van den korten rok. Op die wijze Q
heeft lgnatius in het geheim in zijne Orde als profes af
den onderkoning van Katalonië, Frans van Borgia, _
opgenomen. Door deze strikt geheime toetreding
waren en worden nog pausen, kardinalen, vorsten, U
ministers, staatslieden, geheime Jezuieten. Er zijn
nog andere handigheden daarnevens in de Jezuïeten­ l _
orde gebruikelijk. De Generaal kan voor den schijn 3
dezen of genen zijner ondergeschikten tot een
wereldlijk persoon maken, om hem des te beter `
in dienst van het Genootschap te kunnen ge- 1
_ bruiken in leekengewaad, op voorwaarde alleen è
. dat hij op het eerste opontbod tot de Compagnie L
zal terugkeeren. Ook doet het geval zich voor, l
G dat ‘ de Orde een harer leden ontslaat of dat iemand
· zelf verzoekt te mogen uittreden, terwijl zij toch
nog rechten op hem behoudt, door haar zelve ä
j

- r l