HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 646.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

{
37
" zou herkend worden, kan eene wettige aanleiding
zijn om het ordekleed af te leggen. Men ziet hoe
· door de vrijgevigheid welke bij de Jezuieten op
` i dat punt bestaat, van de oude wetten en gewoon-
ten wordt afgeweken. De Kouans hebben evenwel
een bijzondere manier om hun tulband om te
, knoopen en te dragen, waardoor zij elkaar kunnen
herkennen. Zoo hebben de Jezuieten, die voor-
zoover ze geestelijken zijn, in het gewone pries­ `
ii tergewaad zijn gekleed, een bijzonder soort van
e soutanekraag en van ceintuur, die hen van j
S de wereldlijke geestelijkheid kan doen onder-
A kennen.
j De Kouans kunnen zich Zeekcbrocders toevoegen,
externen, geschikt voor allerlei wereldsche, met
name staatkundige bezigheden, die zij in ’t ge- ,
g heim waarnemen door middel van tal van in- {
triges. Vele Muzelmansche vereenigingen hebben
zulke kreddams of dienaars, zoowel voor staat-
kundige als voor godsdienstige belangen.
1
ä
i 1