HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 682.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

z
34 tf
gendeel een geest van geheimzinnige hierarchie 4 "
` en van willekeurig gunstbetoon. De oorsprong is ­
ontwijfelbaar te vinden in het eigenmachtig pro-
fetisme van den Islam. ‘ `
4 Verder zijn er nog drie bepalingen van belang, `
die de overeenkomst tusschen de Muzelmansche
vereenigingen en de Orde der Jezuieten doen
uitkomen, evenzeer als het verschil tusschen deze
beide en de Christelijke kloosterorden daardoor L A
‘ in het oog springt.
De Kouans zijn onderworpen aan de Wet van V
het occultisme. Zij maken geheime gezelschappen ·
uit. Zij verbinden zich tot geheimhouding ten {
opzichte van hen die geen leden zijn, en eveneens ‘
van elkander, en wel met een plechtigen eed.
Het verschil van graden en rangen sluit het I
j occultisme in. In de tijden v­an Ignatius De Loyola · ~
noodzaakten de vervolgingen van de zijde der _,
inquisitie hen wel tot een groote geheimzinnigheid. n
_ De Jezuieten hebben eveneens aangenomen het jp
i