HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 709.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

l·«v·­¤«~z«~¤sw·¤iy¤v~v· ·····~ ¤ www »»·4= ~~- ­e ,4 ­.,. . .­,r p ,. ` _ ,, ­»,, ,_ _ rr.,.r .`.r.-..w """°'

zijn tal van graden, waartoe men moet worden
j ingewijd, en dienovereenkomstig ook verschillende n
waardigheden. De Cheiks regelen de inwijding en
bepalen naar eigen inzicht den aard ervan, zonder l
vaste wetten, zonder toezicht. Vandaar de onge- -
lijkheid onder de Kouans dezer vereenigingen; {
vandaar dat zij niet waarlijk broeders kunnen zijn. .
Ook de Jezuïetenorde kent deze verschillende
trappen, ofschoon de pausen meermalen verklaard M
hebben, dat zij in strijd zijn met de kerkelijke
wetten, en evenzeer met den geest der kerk; zij i
moeten van Muzelmanschen oorsprong zijn. De
nieuweling wordt, na verloop van twee jaren, scho-
Zclsticns; de scholasticus, na vierjarige studie, A i
tvjdelük, later gccsiclük cocicljiizfoiq deze wordt nl
eindelijk profes der drie gelofien (armoede, kuisch­
heid en gehoorzaamheid), of verheven tot de hoogste
waardigheid, profes der vier gclofzfcn. Bij de be-
kende drie geloften voegt de aspirantdezuiet li
eene. bepaalde belofte, dat hij lid wordt der Orde Jr _