HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 573.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

l
xl II.
i De voorschriften en bepalingen der verschillende
· Christelijke kloosterorden zijn gegrond op het be-
· ginsel der broederschap van alle leden. Geen on-
derscheid, geene ongelijkheid; eene wet geldende
voor allen. Iedere nieuweling, dievoldaan heeft
aan de voorwaarden van het novitiaat gedurende
g den daarvoor vastgestelden tijd, wordt toegelaten
J, tot de gelofte. Wie de gelofte heeft afgelegd is
profes; iedere profes maakt, na een zeker aantal.
Ai jaren, deel uit van het kapittel, en kan zijne hoof-
den kiezen of zelf gekozenworden als bestuurder
zijner Orde. Daar heeft men ’t geheele samenstel.
E In de Muzelmansohe vereenigingen daarentegen
is
l