HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 639.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

J ‘ ‘ ‘ ‘ i V J ··»
ä 9
29
die in de Orde vereerd wordt; gedurende duizend
en een dag werken der dienstbaarheid verrichten,
ä gelijk slaven; den Koran aan het volk onderwijzen;
en de plechtige prediking houden, hetgeen maar
J aan enkele ingewijden is toegestaan. De Je-
zuieten hebben behalve de genoemde afzondering
eveneens vijf, en wel dezelfde proeven: een maand
zieke armen oppassen in navolging van hun hei-
ligen stichter, die in het ziekenhuis te Manreza
lijdenden en reizigers verzorgde; een pelgrims-
tocht ondernemen naar Jeruzalem, evenals Igna-
tius, of naar eene of andere heilige plaats volgens
keuze, terwijl hij gedurende de geheele reis moet
bedelen en de gastvrijheid inroepen; de geringste
werkzaamheden in het klooster verrichten; de
Christelijke leer onderwijzen aan kinderen en
onontwikkelden; zich oefenen in het prediken.
li W Misschien zal iemand de opmerking maken,
dat eenige dier laatstgenoemde proeven bij een i
groot aantal Christelijke vereenigingen worden i
in